Adatkezelési tájékoztató

Wiedemann Rita E.V. – website: www.kocsibealloepites.hu

Ez az adatkezelési tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Infotv. elvárásainak, amelyekről bővebben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Infotv.”, 2011. évi CXII.) a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat. Számunkra fontos, az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, ezért saját belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal rendelkezünk, ezek alapján készült jelen adatvédelmi tájékoztatónk is.

Adatkezelési tájékoztatónk aktuális változata honlapunk láblécéből elérhető a www.kocsibealloepites.hu/adatkezelesitajekoztatouj/ webhelyen.

Ki vagyok én?

Wiedemann Rita E.V. (adószám: 69890213-1-37). Székhelyem (7130 Tolna, Kazinczy Ferenc 17.). Ön a következő módon léphet velem kapcsolatba:

    postai úton a fenti címen,
    emailben az ajanlat[kukac]deluxebuilding.hu címen,
    telefonon a 06 70 314-0933 számon.

A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk, ezért személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségeken tud érdeklődni.

Hogyan használom az Ön személyes adatait?

    A weboldal használata során kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, és szolgáltatásainkat tekinti meg, többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

Igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez szintén az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. Ezek a következők:

SÜTI NEVE – CÉLJA – TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

_ga – statisztikai adatgyűjtés – lejárata 2 év

_gat – statisztikai adatgyűjtés – lejárata: a munkafolyamat vége

_gid – statisztikai adatgyűjtés – lejárata: a munkafolyamat vége

Amennyiben további információra kíváncsi arról, hogyan használjuk a sütiket, érdeklődjön a fent megadott elérhetőségeken.

 1. A weboldalról indított ajánlatkérés során kezelt adatok

  Az Ön által kezdeményezett ajánlatkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Adat neve – Kezelés célja

Név/Cégnév –  Az Ön azonosítása

Email cím – Az Önnel való kapcsolattartás

Telefonszám – Az Önnel való kapcsolattartás

Kivitelezés helye – Ajánlatkérés elkészítéséhez szükséges

Autók száma – Ajánlatkérés elkészítéséhez szükséges

Típus – Ajánlatkérés elkészítéséhez szükséges

Megjegyzés – Kiegészítő információ a pontosabb ajánlatkészítéshez

Fotók, tervek – Kiegészítő információ a pontosabb ajánlatkészítéshez

Ezeket az adatokat az Ön árajánlatának minél pontosabb elkészítéséhez használjuk.

Az Ön adatait a válaszadásunk után 60 nappal (ha nem történt az ajánlatra pozitív megrendelő válasz), töröljük a rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési folyamatban nem használjuk fel.

Kik kezelik az adatait?

Az Ön adatait Én és munkatársaim kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzéseket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon rendszeresen használunk sérülékenység vizsgáló rendszert.

Weboldalunkon rendszeren használunk kártevő kereső rendszert.

A weboldalunkat rendszeresen frissítjük.

Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Az üzletkötési folyamat során, amennyiben Ön a első ajánlatot elfogadja, úgy a személyes felmérés előtt az adatait átadjuk a kivitelezés végző cégnek (Deluxe Building Kft. 1165 Budapest, Ezerjó utca 11.).

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, – így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem értékesítünk gyermekek számára.

Milyen jogai vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

 • tájékoztatás joga
 • helyesbítés joga
 • törléshez való jog
 • ​az “elfeledtetéshez való” jog
 • ​​az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
 • ​tiltakozáshoz való jog
 • ​bírósághoz forduláshoz való jog
 • ​hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását – ha azt jogi szabályozás nem zárja ki – az iroda@uvegkorlat.hu email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: +36 (1) 457-7100
Fax: +36 (1) 356-5520
e-mail: info@nmhh.hu

Egyéb információk

Kijelentem, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

Kelt: 2022. február 1.

Wiedemann Rita E.V.

1. melléklet — A weboldalhoz igénybevett adatfeldolgozók listája, és az általuk végzett adatfeldolgozás leírása

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.eu Kft.

Központ:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
tarhely.eu

GOOGLE Drive és Gmail – adattárolás, kapcsolattartás
Központ: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1